Udførelse

Efter valg af entreprenør udarbejder vi sammen med entreprenøren en tidsplan, som både bygherre og håndværkere godkender.

Vi planlægger og koordinerer udførelsen af projektet, og vi udfører tilsyn på byggeriet undervejs og sikrer at den håndværksmæssige kvalitet er i orden.

Vi indkalder til og styrer byggemøder. Her foregår dialogen med entreprenøren (og håndværkerne), og der afklares spørgsmål og evt. problemer. Ved møderne tjekkes ligeledes arbejdet i forhold til tidsplan og økonomi.

Sammen med entreprenøren står vi for afleveringsforretning til bygherren, hvor vi er med til at sikre at man får det, som er beskrevet i tilbuddet og beskrivelsen.

1 år efter byggeriets færdiggørelse foretages evt. en gennemgang af det færdige byggeri, hvor man tjekker at det hele fungerer efter hensigten, og hvor entreprenør kan påkræves evt. udbedringer af mangler.