Skitseforslag

Vi mødes igen med bygherren, hvor vi gennemgår vores skitseforslag. Det er et overordnet idéoplæg, hvor vi giver vores bud på et løsningsforslag, der tager højde for de ønsker og problemer, som vi er blevet præsenteret for, og som er i overensstemmelse med jeres ambitionsniveau.

Skitseforslaget indeholder ofte plan-, snit- og facadeskitser på idéplan til visualisering af forslagene, som bliver overleveret med forklaringer.

Efter eventuelle justeringer af skitseforslaget, og bygherrens godkendelse heraf går vi videre til udførelse af myndighedsprojektet.