Biograf ? istandsættelse samt forslag til udvidelse

Bygherre: Søllested Kommune
Beliggenhed: Søllested

Biograf og kulturhus
Projekt til Udvidelsen og ombygningen af eksisterende biograf og kulturhus på Lolland.
Projektet til den nye biograf og kulturhus indeholdt teatersal/multirum, cafe, foyerområde, internetcafe/mødelokale, med dertil hørende servicefaciliteter.
"Teaterhaven" var med sin placering integreret i foyeren og kunne bruges sammen med cafe og foyer i forbindelse med arrangementer i huset.
Ankomsten til selve huset var åben og venlig, så man udefra ville fornemme den stemning og de aktiviteter som foregik i huset.

Teaterbygningen / multirummet var placeret mod nord som en sekskantet 8 ?9 meter høj træbygning. En træbeklædt bygning med let skrånende vægge og skråt afskåret tag, som fremstod som den dominerende bygningskrop.

Projektet opnåede støtte fra Lokal- & Anlægsfonden, men nåede ikke den nødvendige medfinansiering pga. den dengang forestående kommunesammenlægning.

I stedet for den skitserede udvidelse blev biografen istandsat.