Nybygning af 24 omsorgsboliger

Bebyggelsen omfattende 24 omsorgsboliger for Bo & Naboskab med tilhørende fællesarealer. Bebyggelsen er i 2 etager med 12 boliger på hver etage med fælles køkken/opholdsarealer for hver 6 boliger.