Myndighedsprojekt

Efter et godkendt skitseforslag går vi videre med myndighedsprojektet. Her skal redegøres for byggeriets art, størrelse, bebyggelsesprocent, materialer mv., som kræves for at kommunen giver byggetilladelse. Vi udarbejder den skriftlige ansøgning og sørger for de målsatte detaljerede tegninger, så de kan godkendes i forhold til lovgivning eller en evt. dispensation.

Vi har kontakt til ingeniør til de nødvendige beregninger, som f.eks. statiske beregninger, varmetabsberegning, kloakering mv.